Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais   18 val.
Antradieniais 18 val.
Trečiadieniais 18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val.
Šeštadieniais  10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

 Sakramentai

 

 

  

Tikybos mokymas

PARAPIJOS TIKYBOS MOKYTOJŲ METODINIS CENTRAS (tmmC)

Vadovė – mokytoja Raminta Kruopytė.

Nariai

Keturiose mokyklose dirba 6 mokytojos ir parapijos katechetė. Visos mokytojos turi tinkamą teologinį išsilavinimą.

Tikslas – ugdyti moksleivių sąmoningą požiūrį į tikėjimą, jungti parapijos tikybos mokytojus teorijos ir praktikos uždaviniams spręsti, dalytis darbo patirtimi, veiklą derinant su parapijos klebonu ir Kauno arkivyskupijos katechetikos centru.

Veikla 

MKC narių susirinkimai vyksta kartą per mėnesį. Jų metu dalijasi darbo patirtimi, seminarų medžiaga, KKC, arkivyskupijos, parapijos ir mokyklų naujienomis, informuojami apie vyksiančius renginius. Mokyklose dirbantys mokytojai parapijoje organizuoja rekolekcijas, programas, remiantis Šventuoju Raštu, padeda parapijos katechetei organizuoti įvairias šventes.

Mokyklos ir tikybos mokytojai 

Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijai priklauso 4 mokyklos:

  • Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija 
  • Vinco Kudirkos progimnazija
  • Kauno Jono Laužiko specialioji mokykla (mokiniai su vidutinio ir sunkaus laipsnio protine negalia)
  • Kauno Aleksandro Puškino gimnazija

Mokyklose yra tikybos kabinetai.
 

aukštyn