Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Pamaldos ir atlaidai

Šv. Kryžiaus bažnyčios didysis altorius

Šv. Mišios aukojamos

Sekmadieniais: 
     8.30 val. (lenkų kalba)
   10.00 val. (gieda jaunimo grupė)
   11.30 val. (gieda Sumos choras)
   13.00 val. (ispanų kalba)
   15.00 val. lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
   18.00 val. (gieda sekmadieninė šlovinimo grupė)

  Pirmadienis:  8.00 ir 18.00 val. 
Antradieniais:    8.00 ir 18.00 val. 
Trečiadieniais:   8.00 ir 18.00 val.
Ketvirtadieniais: 8.00 ir 18.00 val. 
Penktadieniais:   8.00 ir 18.00 val.
Šeštadieniais:     10.00 ir 18.00 val.

  

 

Kitos pamaldos

Švč. Sakramento adoracija
sekmadieniais po 8.30 val. šv.  Mišių iki 10.00 val., ketvirtadieniais ir penktadieniais 17.30 val. (išskyrus Gavėnią)

Gegužinės pamaldos šiokiadieniais 17.30 val., sekmadieniais – prieš Sumą.

Birželinės pamaldos šiokiadieniais 17.30 val., sekmadieniais – prieš Sumą.

Rožinio malda trečiadieniais 17.30 val. Spalio mėn. kasdien 17.30 val., sekmadieniais 9.30 val.

Gailestingumo vainikėlis kalbamas sekmadieniais 9.45 val. 

Švč. Mergelės Marijos valandos – advento sekmadieniais 11.00 val.

Akatistas giedamas pirmaisiais mėnesio sekmadieniais ir M. Marijos šventėmis - 11.00 val.

Gavėnios penktadieniais 17.30 val. – Kryžiaus kelias, sekmadieniais 11.00 val. – Graudūs verksmai.

Kita informacija

Velykų procesijoje

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje.

Dėl Santuokos sakramento kreiptis į parapijos kleboną prieš penkis mėnesius į raštinę priėmimo laiku. Vyksta pasirengimo šeimai kursai.

Dėl Krikšto sakramento kreiptis į parapijos kleboną.

Dėl kitų sakramentų kreiptis į raštinę priėmimo laiku.

Atlaidai

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Žolinė) – rugpjūčio mėn. 15 d.

Šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo mėn. 14 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Šv. Kryžiaus Jono – gruodžio mėn. 14 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

 

aukštyn