Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Sielovada laisvės atėmimo įstaigose

Pagrindinis kardomojo kalinimo vietose esančių sielovados tikslas - liudijant Dievo gailestingumą ir meilę - padėti nuteistiesiems gyventi visavertį religinį gyvenimą įkalinimo vietose ir su šia nuostata grįžti į visuomenę.

SIELOVADA KAUNO TARDYMO IZOLIATORIUJE

Kauno tardymo izoliatoriuje aktyviai rūpinamasi įkalintųjų sielovada:

  • skelbiamas Dievo žodis: svarbesnių religinių švenčių metu aukojamos šv. Mišios, kiekvieną savaitę klausomos išpažintys ir vedami asmeniniai pokalbiai koplyčioje;
  • katekizuojami įkalinti asmenys ir pagal galimybes teikiami sakramentai;
  • mokoma atsakomybės už artimą ir nukentėjusiuosius;
  • tikėjimo šviesoje padedama atrasti gyvenimo vertę ir prasmę;
  • rūpinamasi darbuotojų sielovada.

Atsakingas – parapijos klebonas 


aukštyn