Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais   18 val.
Antradieniais 18 val.
Trečiadieniais 18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val.
Šeštadieniais  10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

 Sakramentai

 

 

  

Sielovada laisvės atėmimo įstaigose

Pagrindinis kardomojo kalinimo vietose esančių sielovados tikslas - liudijant Dievo gailestingumą ir meilę - padėti nuteistiesiems gyventi visavertį religinį gyvenimą įkalinimo vietose ir su šia nuostata grįžti į visuomenę.

SIELOVADA KAUNO TARDYMO IZOLIATORIUJE

Kauno tardymo izoliatoriuje aktyviai rūpinamasi įkalintųjų sielovada:

  • skelbiamas Dievo žodis: svarbesnių religinių švenčių metu aukojamos šv. Mišios, kiekvieną savaitę klausomos išpažintys ir vedami asmeniniai pokalbiai koplyčioje;
  • katekizuojami įkalinti asmenys ir pagal galimybes teikiami sakramentai;
  • mokoma atsakomybės už artimą ir nukentėjusiuosius;
  • tikėjimo šviesoje padedama atrasti gyvenimo vertę ir prasmę;
  • rūpinamasi darbuotojų sielovada.

Atsakingas – parapijos klebonas 


aukštyn