Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val.  - lenkų kalba
     10.00 val. - gieda jaunimo grupė
     11.30 val. - gieda sumos choras
     15.00 val. - lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. - gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais     18 val.
Antradieniais      18 val.
Trečiadieniais     18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais   18 val.
Šeštadieniais     10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

Sakramentai

 

    

Evangelijos žinios jubiliejus

Ligonių sielovada

LIGONIŲ LANKYMAS NAMUOSE

  • Ligonių patepimo sakramentas teikiamas rimtai sergančiam ligoniui, negalinčiam vaikščioti, judėti, senyvo amžiaus tikintiesiems bei prieš sudėtingesnę operaciją.
  • Ligonių sakramentą sudaro Išpažintis (Atgaila), Ligonio patepimas, Šv. Komunijos priėmimas. Kunigas visada pakviečia sergantįjį rimtai atlikti išpažintį (Atgailą), jei ligonis yra sąmoningas.
  • Kunigas, pačiam ligoniui arba jo artimiesiems pageidaujant, aplanko jį namuose arba gydymo įstaigose (ligoninėse, klinikose, slaugos namuose).
  • Ligonio namuose paruošiamas stalas: patiesiama balta staltiesė, padedamas kryžius ar šventas paveikslas, dvi žvakės, lėkštelė su vatos gumulėliais, stiklinė vandens ir šaukštas.
  • Ligonių sakramentas gali būti kartojamas, jei ligonis pasveiko, tačiau vėl susirgo ar tos pačios ligos metu labai pablogėjo sveikata.
  • Dėl ligonių aplankymo jų namuose ar gydymo įstaigose būtina kreiptis į parapijos raštinę priėmimo laiku. Neatidėliotinu atveju pasikviesti kunigą galima telefonu: 8 37 201340

ligonių lankymas VŠĮ KAUNO KLINIKINĖJE (BUV. RAUDONOJO KRYŽIAUS) LIGONINĖJE

  • Šv. Mišios aukojamos šeštadieniais 14.00 val. ligoninės koplyčioje (1 aukšte, administraciniame pastate Laisvės al. 17).
  • Šeštadieniais 9.00 - 12.00 val. parapijos savanoriai lanko ligonius ir registruoja norinčius priimti sakramentus palatoje.
  • Kunigas šeštadieniais aplanko užregistruotus ligonius. 
  • Neatidėliotinu atveju pasikviesti kunigą galima telefonu: 8 37 201340.

 

aukštyn