Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val.  - lenkų kalba
     10.00 val. - gieda jaunimo grupė
     11.30 val. - gieda sumos choras
     15.00 val. - lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. - gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais     18 val.
Antradieniais      18 val.
Trečiadieniais     18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais   18 val.
Šeštadieniais     10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

Sakramentai

 

    

Evangelijos žinios jubiliejus

Sielovada Krikščioniškuose gimdymo namuose

  • Šv. Mišios Kauno krikščioniškų namų (Miško g. 27, Kaunas) koplytėlėje aukojamos kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį 12.00 val. 
  • Kiekvieną trečiadienį 10.30 - 12.00 val. lankomos mamos, palaiminami naujagimiai. 
  • Gimdyvių ir darbuotojų sielovada rūpinasi parapijos klebonas. 

 

 

aukštyn