Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val.  - lenkų kalba
     10.00 val. - gieda jaunimo grupė
     11.30 val. - gieda sumos choras
     14.00 val. - lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. - gieda šlovinimo grupė
Šiokiadieniais 8 ir 18 val.
Šeštadieniais 10 ir 18 val.

 

Sakramentai

 

    

Evangelijos žinios jubiliejus

SKELBIMAI

 • Adventas

  Advento laiku vengiama pasilinksminimų. Penktadieniais laikomasi pasninko, atliekami gailestingumo darbai bei išpažintis. Advento sekmadieniais 11.00 val. giedamos Švč. M. Marijos valandos.

  Kalėdaičiai (plotkelės) platinami raštinėje. 

 • Bernelių Šv. Mišios Kūčių vakare – 21.00 val.

  Primename tikintiesiems Lietuvoje galiojantį paprotį Kūčių dieną laikytis pasninko. 

 • Kalėdų I dieną

  Šv. Mišios sekmadienio tvarka.

 • Kalėdų II dieną

  Šv. Mišios 10.00, 11.30 ir 18.00 val. 

 • Caritas akcija "Gerumas mus vienija"

  Advento metu vyksta "Caritas" akcija „Gerumas mus vienija“. Kviečiame tikinčiuosius įsigyti žvakutę, kurią galėsite įžiebti Kūčių vakarienės metu bei paremsite „Caritas“ sriubos valgyklą.

 • Šventosios Šeimos ikonos piligrimystė tikinčiųjų namuose

  Ikona tikintiesiems perduodama sekmadienio Šv. Mišių metu. Kviečiame norinčius priimti ikoną kreiptis į raštinę arba zakristiją. 

 • Bažnyčioje platiname:

  žurnalus "Artuma", "Mylėkite viens kitą", "Ateitis", Naująjį Testamentą, Katalikų giesmyną, žvakes. 

KRONIKA