Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Sielovada Krikščioniškuose gimdymo namuose

  • Šv. Mišios Kauno krikščioniškų namų (Miško g. 27, Kaunas) koplytėlėje aukojamos kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį 12.00 val. 
  • Kiekvieną trečiadienį 10.30 - 12.00 val. lankomos mamos, palaiminami naujagimiai. 
  • Gimdyvių ir darbuotojų sielovada rūpinasi parapijos klebonas. 

 

 

aukštyn