Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Procesijos dalyviai

Velykų procesijojeŠvenčių ir atlaidų dienomis organizuojama  iškilminga tikinčiųjų procesija.   Eisenos dalyviai - vaikai, jaunimas, vidutinio ir vyresnio amžiaus vyrai bei moterys, pasipuošę procesijų rūbais ir spalvingais tautiniais drabužiais.  Šventinėje procesijoje aplink bažnyčią, gaudžiant bažnyčios varpams, barstomos gėlės, tikintieji neša kryžių, žvakes, puošniai siuvinėtas veliavas, baldakimą, giedamos procesijų giesmės.

Maldingoje eisenoje stiprėja visų tikinčiųjų dvasia, sekant paskui esantį Eucharistijoje Jėzų - galingiausią gyvybės nešėją. Kviečiame mūsų parapijos tikinčiuosius ir bažnyčios lankytojus aktyviai įsijungti į procesijų dalyvių gretas.

Atsakingi – zakristijonas Aloyzas Vezbergas, Robertas Skarupskas.

aukštyn