Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Ministrantai

Ministrantas (lot. minister – patarnautojas) – dvasininko padėjėjas, pagalbininkas, padedantis atlikti liturgijos apeigas.

Parapijos ministrantai zakristijojeMinistrantai sekmadieniais ir švenčių dienomis patarnauja prie altoriaus Šv. Mišių liturgijos metu. Jie visuomet dalyvauja šventinėse parapijos bažnyčios procesijose ir kitose liturginėse apeigose. Nuo rugsėjo mėn. į ministrantų būrį įsijungia tie vaikai, kurie pradeda pasiruošimą Pirmajai Komunijai. Tradiciškai parapijos ministrantai dalyvauja Ministrantų dienos minėjimuose ir stovyklose.

Ministrantų šventėje kartu su klebonu kun. Renaldu ŠumbrauskiuPirmųjų susitikimų metu ministrantai mokomi šios šventos tarnybos pagrindų, supažindinami su liturginiais indais, jų paskirtimi; taip pat mokomi rimtos laikysenos, pamaldumo šv. Mišių metu. Ministrantai niekada nepamiršta, kad yra mažieji apaštalai ir Jėzaus draugai.

Atsakingas – zakristijonas Aloyzas Vezbergas.

Kviečiame aktyviai įsijungti į ministrantų veiklą.
aukštyn