Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Adorantės

Adorantės Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijoje veikia adoruotojų būrelis, kuriam vadovauja ses. Leonė Anastazija Jakutytė.

Adoruotojų tikslas – vienytis bendroje maldoje, šlovinti Jėzų esantį Švč. Sakramente,skleisti vienybę ir pamaldumą parapijoje.

Bendros maldos ir adoracija prie Švč. Sakramento vyksta kiekvieną penktadienį nuo 17.30 iki 18.00 val., taip pat liturginių švenčių ir atlaidų metu, dalyvaujant iškilmingose procesijose. Į adoraciją jungiasi vaikai ir jaunuoliai, kurie parapijoje ruošiasi sakramentinei praktikai bei parapijoje veikiančių organizacijų, maldos grupių nariai, pavieniai tikintieji.

Adoracija ir maldos vyksta pagal atskiras programas, atsižvelgiant į liturginės šventės pobūdį įvairiomis intencijomis.

aukštyn