Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Ligonių sielovada

LIGONIŲ LANKYMAS NAMUOSE

  • Ligonių patepimo sakramentas teikiamas rimtai sergančiam ligoniui, negalinčiam vaikščioti, judėti, senyvo amžiaus tikintiesiems bei prieš sudėtingesnę operaciją.
  • Ligonių sakramentą sudaro Išpažintis (Atgaila), Ligonio patepimas, Šv. Komunijos priėmimas. Kunigas visada pakviečia sergantįjį rimtai atlikti išpažintį (Atgailą), jei ligonis yra sąmoningas.
  • Kunigas, pačiam ligoniui arba jo artimiesiems pageidaujant, aplanko jį namuose arba gydymo įstaigose (ligoninėse, klinikose, slaugos namuose).
  • Ligonio namuose paruošiamas stalas: patiesiama balta staltiesė, padedamas kryžius ar šventas paveikslas, dvi žvakės, lėkštelė su vatos gumulėliais, stiklinė vandens ir šaukštas.
  • Ligonių sakramentas gali būti kartojamas, jei ligonis pasveiko, tačiau vėl susirgo ar tos pačios ligos metu labai pablogėjo sveikata.
  • Dėl ligonių aplankymo jų namuose ar gydymo įstaigose būtina kreiptis į parapijos raštinę priėmimo laiku. Neatidėliotinu atveju pasikviesti kunigą galima telefonu: 8 37 201340

ligonių lankymas VŠĮ KAUNO KLINIKINĖJE (BUV. RAUDONOJO KRYŽIAUS) LIGONINĖJE

  • Šv. Mišios aukojamos šeštadieniais 14.00 val. ligoninės koplyčioje (1 aukšte, administraciniame pastate Laisvės al. 17).
  • Šeštadieniais 9.00 - 12.00 val. parapijos savanoriai lanko ligonius ir registruoja norinčius priimti sakramentus palatoje.
  • Kunigas šeštadieniais aplanko užregistruotus ligonius. 
  • Neatidėliotinu atveju pasikviesti kunigą galima telefonu: 8 37 201340.

 

aukštyn