Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos skyrius

Vadovas - Giedrius, tel.: 867551468.

Susirinkimų laikas - pirmąjį mėnesio trečiadienį parapijos namuose (Gedimino g. 5A, II aukšte) po vakarinių šv. Mišių. Trečiadieniais 17.30 val. bažnyčioje praveda šv. Rožinio maldą. 

Veikla: naudojamasi Šiluvos draugijos įstatais; aktyviai dalyvaujama parapijos veikloje; rožinio malda bažnyčioje trečiadieniais, konferencijos parapijos namuose, ligonių lankymas. 

Kviečiame aktyviai įsijungti į draugijos narių gretas.

aukštyn