Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Nazareto šeimų grupė

Nazareto šeimų grupėVadovai - Eligijus ir Judita Dzežulskiai.

Nazareto šeimų grupė renkasi parapijos salėje kiekvieną penktadienį po 18 val. Šv. Mišių, t. y. 18.45 val.

Susitikimuose po trumpos bendros maldos skaitoma Nazareto šeimų judėjimo dvasinė literatūra ir dalinamasi asmeninėmis įžvalgomis bei patirtimi pasirinkta tema. Susitikimuose taip pat giedamos šlovinimo giesmės, meldžiamasi susirinkusiųjų intencijomis. Stengiamasi sudaryti sąlygas kiekvienam dalyviui augti dvasiškai, permąstant ir stiprinant savo asmeninį ryšį su Dievu. Pabaigoje geriama arbata ir bendraujama įvairiomis gyvenimo temomis. Vaikams tuo metu vyksta atskiri užsiėmimai. Šeimų grupės nariai taip pat rengia išvykas, švenčia šventes, dalyvauja įvairiuose parapijos ir dekanato renginiuose – susitikimuose, paskaitose, konferencijose.

Karmelitų parapijoje besirenkanti šeimų grupė yra Nazareto šeimų judėjimo dalis. Tarptautinio Nazareto šeimų judėjimo, kaip krikščioniško dvasingumo krypties, esmė – stiprinti asmeninį vidinį gyvenimą, naudojantis atitinkamais dvasingumo įrankiais: dvasiniu vadovavimu, pageidautinu kasdieniu dalyvavimu Šv. Mišiose ir dažnu Atgailos sakramento praktikavimu. Judėjimo narių gyvenimą ypatinga globa gaubia Dievo Motina Marija – „ta, kuri pažengė toliau už mus tikėjimo kelyje“. Struktūriškai judėjimas yra pasidalinęs į grupeles, kurios renkasi kartą per savaitę. Kartą per mėnesį, pirmąjį mėnesio šeštadienį, rengiamos Kaune vienos dienos rekolekcijos. O kas du trys mėnesiai Šiluvoje ar kitoje vietoje rengiamos savaitgalinės rekolekcijos. Galiausiai metinio gyvenimo ciklą baigia vienos savaitės rekolekcijos poilsiui tinkamoje Lietuvos ar užsienio vietoje. Šio judėjimo grupių yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje ir Telšiuose.

aukštyn