Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Gyvojo Rožinio grupė

Vadovas - Giedrius, tel.: 867551468.

Šios maldos bendruomenės nariai įsipareigoja asmeniškai melstis bent po vieną Rožinio maldos slėpinį kasdien. Nariai meldžiasi popiežiaus, vyskupijos ar parapijos intencijomis. Rožinis – „rožių grandinė“ – yra pamaldus kartu su šv. Marija Jėzaus gyvenimo apmąstymas. Rožinis yra Evangelijos santrauka. Jis išreiškia gyvą tikėjimą ir nuoširdžią meilę Išganytojui ir švč. Mergelei Marijai.

Kiekvieną mėnesio pirmąjį sekmadienį Šv. Mišių 11.30 val. metu yra meldžiamasi už gyvus ir mirusius Gyvojo Rožinio narius. Visus norinčius kartu melstis nuoširdžiai kviečiame. 

 

aukštyn