Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais   18 val.
Antradieniais 18 val.
Trečiadieniais 18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val.
Šeštadieniais  10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

 Sakramentai

 

  

Dvasininkai

Kunigas Valdas PAURA OCD
     Parapijos klebonas

Tel.:  +370-677-30997

 

 Kunigas Emilijan Vladislov BOJKO  OCD
     Parapijos vikaras


Informacija ruošiama.


Jubiliatas kunigas Jonas RAČAITIS
     Altarista

Jonas Račaitis gimė 1936 m. liepos mėn. 1 d. Kaune, neturtingų darbininkų šeimoje. Baigęs pradinę mokyklą, mokėsi Kauno Devintojoje berniukų gimnazijoje (dabar Jėzuitų). 1955 m. stojo į Kauno Kunigų Seminariją, tačiau nebuvo priimtas. Dirbo Aleksoto bažnyčioje zakristijono pareigose.

1958 m. įstojo į Kauno Kunigų Seminariją. 1963 m. balandžio mėn. 10 priėmė kunigystės šventimus. 1963 metų birželio 25 d. paskirtas Šakių rajono Sintautų parapijos vikaru. 1964–1967 metais dirbo Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio parapijos vikaru. Vėliau ėjo vikaro pareigas Prienų, Josvainių, Kėdainių, Ukmergės, Kauno Petrašiūnų parapijose.

Klebono pareigas 13 metų ėjo Liolių (Kelmės raj.), 3 metus Veprių parapijoje. Nuo 1993 m. dirbo vikaro pareigose Kauno Šv. Juozapo ir Kauno Šventosios Dvasios parapijose. Nuo 1994 m. paskirtas Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninės kapelionu. Nuo 1996 m. vikaro – altaristo pareigose darbuojasi Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje.

aukštyn