Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Schola Cantorum Kaunensis

Giedojimo grupė gieda sekmadieniais 14.00 val. šv. Mišiose Kauno šv. Kryžiaus Karmelitų bažnyčioje.

Šv. Mišios aukojamos lotynų kalba Romos rito ekstraordinarine forma (senuoju ritu).

Giedojimo grupė susibūrė 2009 m. rugsėjo mėn. 13 d. Šiluvos atlaiduose. Giedotojai aktyviai dalyvauja piligriminėse kelionėse Kryžių kalnas – Šiluva, Paryžius – Šartras.

Repeticijos su naujokais vyksta kiekvieną pirmadienį 17.30 val. adresu Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaune

Prieš sekmadienio šv. Mišias 14.40 val. trumpas pasigiedojimas su visais atėjusiais.

Giedojimo grupės vadovė – Laima Botyrienė. Mob. tel.: 8 612 611 45, el. p. dainuokim@gmail.com

Kviečiame aktyviai dalyvauti. Nuolat kviečiami nauji nariai - melstis, giedoti ar patarnauti.

Apie mus rašo:

aukštyn