Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Parapijos dokumentų archyvas

Pažymos, remiantis dokumentų archyve esančiomis knygomis, užsakomos parapijos raštinėje priėmimo laiku, išskyrus sekmadieniais. Ypatingais atvejais pažymos užsakomos parapijos telefonais. Atsakymą apie paieškos objektą (krikštą, santuoką, laidotuves) pateikiame kelių dienų bėgyje. Interesantai, gavę leidimą iš arkivyskupijos kurijos, gali asmeniškai naudotis dokumentų archyvu. Už paiešką, išrašą ar kopiją - pagal galimybes paaukojama bažnyčios reikalams.

Krikštų metrikų knygos

  • Nuo 1891 05 02 iki 1913 06 09;
  • Nuo 1916 01 16 iki šių dienų.

 Santuokų knygos

  • Nuo 1884 04 15 iki 1908 01 10;
  • Nuo 1908 08 14 iki šių dienų.

laidotuvių knygos

  • Nuo 1892 08 02 iki 1895 03 27;
  • Nuo 1897 02 08 iki 1903 12 30;
  • Nuo 1905 iki 1907;
  • Nuo 1908 03 22 iki šių dienų.
aukštyn