Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

Karmelitų Dievo Motina

karmelitų Dievo Motinos atvaizdasViena didžiausių šventovės vertybių – tikinčiųjų ypač gerbiamas Karmelitų Dievo Motinos atvaizdas (XVII a. pab.–XVIII a. pr.), kurį kadaise globojo Švč. M.–Marijos Škaplierinės brolija. Šis kūrinys priklauso Marijos Snieginės, bene paties garsiausio Romos Švč. Mergelės atvaizdo, sekinių grupei.

Visą paveikslą dengia auksuotas ir sidabruotas metalo aptaisas, iškalstytas rokailiais ir gėlių žiedais (XVIII a. vid.). Pro aptaiso iškarpas matome tik Motinos ir Sūnaus veidus bei rankas, taip pat Kūdikio pėdas. Įdomu, kad škaplieriaus sakramentalija prie paveikslo pritvirtinta atskirai, nes paauksuotos kvadratinės plokštelės su Kristaus ir Marijos monogramomis kabo jo paviršiuje. Tai liudija Škaplieriaus brolijos siekį labiausiai gerbiamuose Marijos atvaizduose išryškinti ir karmelitiškąjį pamaldumą.

Parengta pagal prof. Laimos Šinkūnaitės ir Editos Šedbaraitės straipsnius, leidinį „Kauno architektūra“

aukštyn