Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais   18 val.
Antradieniais 18 val.
Trečiadieniais 18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val.
Šeštadieniais  10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

 Sakramentai

 

 

  

SKELBIMAI atgal

Mirė kun. Jonas Račaitis
Paskelbta: 2021-01-25 14:33:46

 

2021 m. sausio 25 d., eidamas 84-uosius metus, mirė Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos altaristas kunigas Jonas Račaitis.

A†A Jonas Račaitis gimė 1936 m. liepos 1 d. Kaune, neturtingų darbininkų šeimoje. Baigęs pradinę mokyklą, mokėsi Kauno Devintojoje berniukų gimnazijoje (dabar Jėzuitų). 1955 m. stojo į Kauno Kunigų Seminariją, tačiau nebuvo priimtas. Dirbo Aleksoto bažnyčioje zakristijono pareigose.
 
1958 m. įstojo į Kauno Kunigų Seminariją. 1963 m. balandžio 10 d. priėmė kunigystės šventimus. 1963 metų birželio 25 d. paskirtas Šakių rajono Sintautų parapijos vikaru. 1964–1967 metais dirbo Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio parapijos vikaru. Vėliau ėjo vikaro pareigas Prienų, Josvainių, Kėdainių, Ukmergės, Kauno Petrašiūnų parapijose.
 
Klebono pareigas 13 metų ėjo Liolių (Kelmės raj.), 3 metus Veprių parapijoje. Nuo 1993 m. dirbo vikaro pareigose Kauno Šv. Juozapo ir Kauno Šventosios Dvasios parapijose. Nuo 1994 m. paskirtas Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninės kapelionu. Nuo 1996 m. vikaro – altaristo pareigose darbavosi Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje.
 
Kun. Jonas bus pašarvotas Kauno šv. Kryžiaus bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos sausio 27 d. (trečiadienį), po jų kun. Jonas bus laidojamas bažnyčios šventoriuje.
 
Kadangi dėl pandemijos ir karantino nebus galima drauge dalyvauti laidotuvių šv. Mišiose, tikintieji kviečiami prisiminti velionį asmeninėje maldoje.
 
Amžinąjį atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!
aukštyn