Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais   18 val.
Antradieniais 18 val.
Trečiadieniais 18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val.
Šeštadieniais  10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

 Sakramentai

 

 

  

SKELBIMAI atgal

2019 m. Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka (atnaujinta)
Paskelbta: 2019-04-08 14:28:24

 

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS (04-14 d.)

Šv. Mišios: 8.30, 10.00, 11.30, 15.00 ir 18.00 val.
Visose šv. Mišiose šventinamos verbos.
 

DIDYSIS KETVIRTADIENIS (04-18 d.)

18.00 val. – Paskutinės Vakarienės Mišios.
 

DIDYSIS PENKTADIENIS (04-19 d.)

18.00 val. – Kristaus kančios prisiminimo ir šv. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos. 
Joms pasibaigus bus atidengtas simbolinis Kristaus kapas ir išstatytas Švč. Sakramentas adoracijai.
 
20.00 val. nuo arkikatedros bazilikos į Kauno santaką bus nešamas kryžius ir apmąstomas Viešpaties Kančios kelias. Kryžiaus pagarbinimo procesijai vadovaus Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Kviečiame prisijungti.
 
Didįjį penktadienį katalikams privalomas pasninkas – derėtų valgyti kiek mažiau nei įprasta bei susilaikyti nuo mėsiškų valgių.
 

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (VELYKNAKTIS) (04-20 d.)

20.00 val. – Žiburių ir Žodžio liturgijos, Velykų nakties šv. Mišios.
Krikšto pažadams atnaujinti atsineškite žvakę.
 

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS) (04-21 d.)

Šv. Mišios: 8.00 (Prisikėlimo Mišios su procesija), 10.00, 11.30 ir 18.00 val.
 

VELYKŲ ANTROJI DIENA (04-22 d.)

Šv. Mišios: 8.30 (lenkų k.), 10.00, 11.30 ir 18.00 val.

 

aukštyn