Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

NAUJIENOS atgal

Žolinės atlaidai (2014-08-15)
Paskelbta: 2014-08-18 17:10:30

Š. m. rugpjūčio mėn. 15 d. Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje parapijos bendruomenė iškilmingai minėjo Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę - Žolinės atlaidus. Iškilmėje dalyvavo svečias kun. Artūras Kazlauskas, kuris nuoširdžiai talkino tikintiesiems švęsti Atgailos sakramentą bei aukojo Šv. Mišias. Šv. Mišių homilijoje kunigas svečias vaizdingai komentavo Dievo Žodį - Marijos kelionę pas Elzbietą - bei kvietė tikinčiuosius mokytis iš Nuolankiosios Dievo Motinos Marijos jos dorybių.

10.00 val. Šv. Mišiose giedojo Josvainių vaikų ir jaunimo tautinės muzikos kolektyvas "Auštaras" (vadovė Aušra Giedrienė), kuris po Eucharistijos tikintiesiems padovanojo sakralinės muzikos koncertą. Po 11.30 val. Šv. Mišių, kuriose giedojo parapijos Sumos choras, buvo pagerbtas Švč. Sakramentas adoracija. Visus sužavėjo VšĮ "Vilties žiedas" floristų tradiciniais žolynais ir netradicinėmis kompozicijomis išpuošta bažnyčios erdvė. Po Šv. Mišių dienos centro "Vaikų stotelė" auklėtiniai bei vadovai visus vaišino atlaidų sausainiais. 

Parapijos inf. 

 

aukštyn