Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

NAUJIENOS atgal

Kauno Jono Laužiko spec. mokyklos moksleivių Sutvirtinimo sakramento šventė (2014-05-21)
Paskelbta: 2014-05-21 17:23:25

Š. m. gegužės mėn. 21 d. ryte Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos bažnyčioje vyko Kauno Jono Laužiko spec. mokyklos moksleivių Sutvirtinimo sakramento šventė. Iškilmingas Šv. Mišias aukojo vyskupas Kęstutis Kėvalas, asistavo mons. Adolfas Grušas, klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis. Sutvirtinimo sakramentą priėmė dvidešimt aštuoni jaunuoliai. Vyskupas K. Kėvalas, homiliją skelbęs viduryje bažnyčios, gausiai susirinkusiai mokyklos bendruomenei kalbėjo apie Šv. Dvasios dovanas. Po Komunijos dalinimo mokyklos mažiausiems buvo suteiktas specialus palaiminimas. Vaikams pritaikytas katechezes vedė tikybos mokytoja Viktorija Valatkienė.

Po Eucharistijos vyskupas Kęstutis Kėvalas kartu su kun. Renaldu Šumbrauskiu vyko į Kauno Jono Laužiko spec. mokyklą, kur buvo detaliai supažindintas su šios įstaigos specifiškumu, ugdymo ypatumais, patalpomis. Susitikimą vainikavo pokalbis prie vaišių stalo.

Parapijos inf.

aukštyn