Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais   18 val.
Antradieniais 18 val.
Trečiadieniais 18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val.
Šeštadieniais  10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė (2020-07-24)
Paskelbta: 2020-07-28 17:46:09
2020 m. liepos 24 d. Kauno Šv. Kryžiaus bažnyčioje kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ teikė Sutvirtinimo sakramentą.
 
Sutvirtinimą priėmė 9 jaunuoliai, visus mokslo metus – net karantino laikotarpiu – jam ištikimai ruošęsi šioje parapijoje, ir 2 kitų parapijų nariai.
 
Eucharistijai vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo mons. teol. dr. Artūras Jagelavičius bei Kauno Šv. Kryžiaus parapijos kunigai – kun. Valdas Paura OCD, kun. Vidas Labanauskas OCD ir kun. Jonas Račaitis.
 
Parengė Teresė Tolvaišytė

 

aukštyn