Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Sutvirtinamųjų "Alfa" savaitgalis Palemone (2019 01 05-06)
Paskelbta: 2019-05-06 11:58:52

Sausio 5-6 dienomis Palemone vyko karmelitų parapijos sutvirtinamųjų "Alfa" savaitgalis, prie kurio prisijungė ir keli jaunuoliai, besirengiantys Sutvirtinimui kitose parapijose.

Buvo gilinamasi į temas apie Šventąją Dvasią, jaunuoliai kūrė aplikacijas apie jiems svarbius Jos įvaizdžius. Per šlovinimą, savanorių liudijimus, užtarimo maldą, adoraciją bei Sutaikinimo sakramentą savaitgalio dalyviai galėjo patirti švelnų, gydantį ir nuplaunantį Šventosios Dvasios prisilietimą. 

Sekmadienio rytą vyko lobio paieškos pagal užuominas iš Šventojo Rašto. Savaitgalį vainikavo šv. Mišių šventimas Palemono Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčioje.

Dėkojame savanoriams iš Katalikų teologijos fakulteto, Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bei Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero rektoratų ir Palemono parapijos.

 

Parengė Teresė Tolvaišytė

aukštyn