Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Jono Laužiko spec. mokyklos mokinių Sutvirtinimo sakramento šventė (2017-05-25)
Paskelbta: 2017-05-25 15:31:46

 Š. m. gegužės mėn. 25 d. Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos bažnyčioje vyko Kauno Jono Laužiko spec. mokyklos moksleivių Sutvirtinimo sakramento šventė.

Iškilmingas šv. Mišias už visą mokyklos bendruomenę aukojo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo mons. Adolfas Grušas ir klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis.

Sutvirtinimo sakramentą priėmė trys dešimtys jaunuolių. Jaunuoliams pritaikytas katechezes vedė tikybos mokytoja Raminta Kruopytė.

Arkivyskupas L. Virbalas homilijoje priminė apie Šv. Dvasios dovanas bei kvietė visus susitelkti jų pažinimui savo gyvenime. Po Eucharistijos dalinimo mažiausiems bendruomenėms nariams – pradinukams arkivyskupas suteikė asmeninį palaiminimą.

Po apeigų arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ lankėsi Kauno Jono Laužiko mokykloje, bendravo su mokyklos administracija, susipažino su mokyklos ugdymo specifika.

Parapijos inf.

aukštyn