Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Dievo Gailestingumo sekmadienis (2017-04-23)
Paskelbta: 2017-04-24 09:16:52

Š. m. balandžio mėn. 23 d., Atvelykio sekmadienį, Kauno Šv. Kryžiaus Karmelitų bendruomenė iškilmingai minėjo Dievo Gailestingumo šventę.

10.00 val. šv. Mišiose giedojo Kauno įgulos Karininkų Ramovės moterų choras „Indraja“ (vadovė Zinaida Gerasina).

11.30 val. šv. Mišiose buvo melstasi už a.a. prel. Konstantiną Olšauską, minint 150-ąsias gimimo metines. Pranešimą apie šį dvasininką skaitė Lietuvos sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas Raimondas Kaminskas, vėliau kvietęs parapijos salėje diskusijai.

Eucharistijos metu parapijos bendruomenė sveikino Sumos choro vadovę Virginiją Bilvinienę 70 metų proga.

Šeimos grupelės nariai susibūrė popietei Ramūno ir Vilmos Kurklinskų namuose Raudondvaryje, kur dalyvavo kun. Renaldas Šumbrauskis ir kun. Algirdas Paliokas SJ. Pastarasis paskaitoje kvietė nepamiršti atlaidų malonės švenčiant Dievo Gailestingumo iškilmę.

Po vakarinių šv. Mišių sekmadieninės šlovinimo grupelė kartu su kun. Renaldu susibūrė Atvelykio agapei parapijos salėje prie židinio. 

Parapijos inf. 

aukštyn