Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

"Alfa" kurso savaitgalis sutvirtinamiesiems (2017-03-14)
Paskelbta: 2017-03-14 14:58:25

Š. m. kovo mėn. 11 d. šventišką pavakarę į šv. Jono Krikštytojo pastoracinį centrą rinkosi Kauno šv. Kryžiaus Karmelitų parapijos jaunuoliai, besiruošiantys sutvirtinimo sakramentui. Katechečių Ingos Atkočiūnienės ir Alės Spiridonovienės rūpesčio dėka savaitgalio susitikimą pradėjo giesme ir mokymu apie Gavėnios laiką.

Savanorės Jurgita ir Vilmantė dovanojo savo laiką jaunuoliams, vesdė ekukacinius užsiėmimus ir liudijo savo tikėjimą. Antrasis mokymas apie atgailos sakramentą visiems priminė jo prasmę bei drąsino be baimės žvelgti į save, būti Viešpaties akivaizdoje adoracijos metu.

Parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis su meile įvedė mus į susitikimo su Kristumi Švenčiausiame sakramente valandą. Adoracinė tyla lyg jūra bangavo kartu su šlovinimo giesme, kurią animavo parapijos sekmadieninės šlovinimo grupelės vadovė Virginija. Po adoracinės maldos žiūrėjome giliomis prasmėmis prisodrintą filmą "Adomo obuoliai". Sekmadienio rytas padovanojo viešnią - seserį benediktą Gabrielę.

O kiek žaismingos jaunystės ir džiugesio ji atnešė į mūsų tarpą. Jos tikėjimo liudijimas visus klausytojus įtraukė ir sužavėjo. Vėliau žiūrėjome filmą iš serijos "Palyginimai" apie tai kaip Dievas žiūri į žmonių širdis, o ne į išorinius nuopelnus. Savaitgalio išvyką užbaigėme turininga ekskursija po Kauno Kunigų seminariją, kur talkino klierikas Gintas. Likome dėkingi už įkvepiantį pasakojimą apie savąjį pašaukimą ir seminarijos istoriją. 

Inga Atkočiūnienė

aukštyn