Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Pasaulinės ligonių dienos minėjimas (2017-02-11)
Paskelbta: 2017-02-28 10:27:42

Š. m. vasario mėn. 11 d., šeštadienį, Kauno Šv. Kryžiaus Karmelitų bendruomenė iškilmingai minėjo Pasaulinę ligonių dieną. Karmelitų bažnyčioje aukotos šv. Mišiose bei pageidaujantiems teiktas Ligonių patepimas.

VšĮ „Kauno klinikinės (buv. Kauno Raudonojo Kryžiaus) ligoninės“ koplyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už ligonius, sergančius, slaugytojus ir gydytojus. Šv. Mišias aukojo kapelionas kun. Renaldas Šumbrauskis, kuris homilijoje priminė pop. Pranciškaus mintis, išsakytas minint 25-ąją Pasaulinės ligonių dieną. Prieš šv. Mišias savanoriai, talkinantys šeštadieniais ligonių sielovadoje, lankė ligonius, registravo juos sakramentams, dalino angelus. Angelus rūpestingai karpė Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos auklėtiniai, padedant tikybos mokytojoms Ramintai ir Viktorijai. Ligoniai buvo nepaprastai nustebinti bei dėkingi už jiems parodytą dėmesį ir bendrą maldą. Kapelionas kun. Renaldas aplankė tris dešimtis ligonių, kurie priėmė sakramentus, prašė palaiminimo. 

Parapijos inf.

aukštyn