Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais   18 val.
Antradieniais 18 val.
Trečiadieniais 18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val.
Šeštadieniais  10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Svečiuose pas kun. Petrą Purlį (2016-09-21)
Paskelbta: 2016-09-22 18:52:30

Š. m. rugsėjo mėn. 21 d. Kauno Šv. Kryžiaus Karmelitų parapijos tikybos mokytojos Alė Spiridonovienė, Violeta Mundinienė, parapijietė Joana ir klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis lankėsi Šv. Kazimiero seserų kongregacijos vienuoliniuose namuose Samylų gatvėje, Kaune. Išvykos tikslas - aplankyti šios parapijos buvusį kleboną kun. Petrą Purlį, kuris 1992-1994 metais aktyviai darbavosi bendruomenės pastoracinėje veikloje. Susitikimo metu visi džiaugėmės kun. Petro nuoširdumu, dėmesiu ir stiprėjančia sveikata. Atsivežtos nuotraukos nukėlė visus į praeities prisiminimus.

 

Parapijos inf.

aukštyn