Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais   18 val.
Antradieniais 18 val.
Trečiadieniais 18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val.
Šeštadieniais  10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Žolinės atlaidai (2016-08-15)
Paskelbta: 2016-08-18 11:46:33

Š. m. rugpjūčio mėn. 15 d. Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje parapijos bendruomenė iškilmingai minėjo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę - Žolinės atlaidus. Iškilmėje dalyvavo svečias kun. Kęstutis Brilius MIC.

Tėvas Kęstutis talkino tikintiesiems Atgailos sakramento šventime bei aukojo Šv. Mišias. Šv. Mišių homilijoje kunigas svečias kvietė per Švč. Mergelę Mariją pastebėti kiekvienoje moteryje dieviškąjį veidą.

 

10.00 val. Šv. Mišiose giedojo Josvainių vaikų ir jaunimo tautinės muzikos kolektyvas "Auštaras" (vadovė Aušra Giedrienė), kuris po Eucharistijos tikintiesiems padovanojo sakralinės muzikos koncertą.


Po 11.30 val. Šv. Mišių, kuriose giedojo parapijos Sumos choras, surengta Švč. Sakramento adoracija. Visus bažnyčios lankytojus ir svečius džiugino tradiciniais žolynais ir kompozicijomis išpuošta bažnyčios erdvė. Po Sumos Šv. Mišių šventoriuje visi buvo vaišinami naminiais tikybos mokytojos Viktorijos Valatkienės pyragais.

Parapijos inf.

aukštyn