Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos abiturientų "Paskutinio skambučio" šventė (2016-05-26)
Paskelbta: 2016-05-27 11:49:09

 Š. m. gegužės mėn. 26 d. ryte į Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos bažnyčią rinkosi Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos abiturientai, jų tėvai ir artimieji, gimnazijos mokytojai, auklėtojos, administracijos darbuotojai. Juos bažnyčioje iškilmingai pasitiko jaunesnieji gimnazistai. Kiekvienas abiturientas lapeliuose įprasmino prašymo Dievui intenciją, uždegė žvakutę.

Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, kuris homilijoje kvietė netapti aklais šio pasaulio vaikais, o atsiliepiančiais į Kristaus kvietimą - sekti paskui Jį, būti su Juo, gyventi Jame. Po Šv. Mišių palaiminimo abiturientai susibūrė paskutinei pamokai bei menininei programai gimnazijoje.

Parapijos inf.

aukštyn