Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Motinos diena (2016-05-01)
Paskelbta: 2016-05-06 14:38:15

Š. m. gegužės mėn. 1 d. Kauno Šv. Kryžiaus Karmelitų bendruomenė iškilmingai šventė  VI-ąjį Velykų sekmadienį bei Motinos dieną. Rytinėse šv. Mišiose, kurias aukojo Andzej Biniek OFM Cap., giedojo Vengoževo bažnyčios choras "Ojczyzna". 10.00 val. Šv. Mišiose, kurias aukojo kun. Renaldas Šumbrauskis, giedojo Pirmajai Eucharistijai besiruošiantieji vaikai, vadovaujami Vitos Tamulionytės. Po šios Eucharistijos Kauno Dariaus ir Girėno gimnazistai dovanojo susirinkusiems maldininkams meninę programą, skirtą Motinos dienai. 

Parapijos inf. 

 

aukštyn