Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais   18 val.
Antradieniais 18 val.
Trečiadieniais 18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val.
Šeštadieniais  10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Gavėnios rekolekcijos (2016 03 13)
Paskelbta: 2016-03-13 17:34:45

Š. m. kovo mėn. 13 d., penktąjį Gavėnios sekmadienį, Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos bažnyčioje vyko Gavėnios rekolekcijos. Rekolekcijas vedė kun. Vincentas Tamošauskas OFM Cap. Svečias aukojo lenkų bendruomenei skirtas Šv. Mišias, kuriose kvietė aktyviau panirti į dvasines malones bei būti aktyvesniais liturgijos dalyviais.

 

10.00 val. ir 11.30 val. Šv. Mišių homilijoje svečias ragino rekolekcijų dalyvius nuoširdžiai panirti į "dvasines SPA procedūras", kurios būtų naudingos mūsų  dvasiniam gyvenimui.  "Mes per daug rūpinamės kūnu ir per mažai rūpinamės dvasia bei siela. Juk per Atgailą išplauname savo vidų. Paruoškime tinkamai save Gavėnios metu, kad Viešpaties prisikėlimas mus perkeistų ir pripildytų džiaugsmo",- kalbėjo tėvas Vincentas Tamošauskas OFM Cap. Po 11.30 val. Šv. Mišių tikintieji,  paraginti klebono kun. Renaldo Šumbrauskio, ilgais plojimais dėkojo tėvui Vincentui už bendrystę švenčiant Eucharistijos ir Atgailos sakramentus. 

Parapijos inf.

aukštyn