Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

II Advento sekmadienis (2015-12-06)
Paskelbta: 2015-12-10 16:58:02

Š. m. gruodžio mėn. 6 d. Kauno Šv. Kryžiaus Karmelitų bendruomenė iškilmingai minėjo II-ąjį Advento sekmadienį. Ruošiantis Jubiliejiniams Gailestingumo metams, prieš 10.00 Šv. Mišias kalbėtas Gailestingumo vainikėlis. 10.00 val. Šv. Mišiose, kurias aukojo klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, dalyvavo ne tik Pirmajai Eucharistijai besiruošiantys vaikai, bet ir Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ 1B ir 3 klasės jaunučių chorai. Katechetinėje vaikams skirtoje homilijoje kunigas kalbėjo apie elgesį bei pagarbą Jėzui, esančiam Švenčiausiame sakramente.

Eucharistijos metu skambėjo choro mokytojų Vitos Tamulionytės, Agnės Kulikauskienės, koncertmeisterės Marijos Geniušaitės, Elenos Kokštienės paruoštų berniukų giesmės. Po Šv. Mišių Liturgijos bendruomenei skirtas nedidelis šių chorų giesmių koncertas.

Parapijos inf.

aukštyn