Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais   18 val.
Antradieniais 18 val.
Trečiadieniais 18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val.
Šeštadieniais  10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos bendruomenės piligrimystė į Šiluvą (2015-10-13)
Paskelbta: 2015-10-14 18:32:23

Kiekvieno mėnesio 13 dieną Lietuvos tikintieji susiburia į Šiluvą, kad paminėtų Švč. Mergelę Marijos dieną. Jau tradiciškai Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos bendruomenės piligrimų grupė vyksta į Šiluvą. Spalio 13 d., antradienį, 9 val. autobusas su mokyklos piligrimais (mokiniais, mokytojais ir tėveliais) bei Karmelitų parapijos klebonu kun. Renaldu Šumbrauskiu pajudėjo nuo mokyklos link Šiluvos. Kelionės metu skambėjo vaikų giesmės, Rožinio malda, kurioms vadovavo tikybos mokytoja Raminta Kruopytė. Tikybos mokytoja Viktorija Valatkienė vaikams papasakojo Šiluvos istoriją.

Atvykę į Šiluvą jaunieji piligrimai pirmiausiai aplankė Apsireiškimo koplyčią, joje meldėsi ir prisilietė prie akmens, ant kurio, kaip pasakojama, prieš 400 metų stovėjo apsireiškusi Švč. Mergelė Marija. O 12 val. pilnutėlėje bažnyčioje J. Laužiko specialiosios mokyklos piligrimai dalyvavo Šv. Mišiose, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Po to piligrimai aplankė Šiluvos istorijos muziejų ir bendruomeniškai papietavo. Grįžtant namo visas autobusas klegėjo nuo nuotaikingų piligriminės kelionės įspūdžių ir visi džiaugėsi šia piligrimyste. Taip pat visi piligrimai nuoširdžiai dėkojo ir meldėsi už šios kelionės organizatorių kun. Renaldą Šumbrauskį bei kelionės pagrindinį rėmėją Lietuvos Respublikos Seimo narį Kazį Starkevičių.

Raminta Kruopytė

aukštyn