Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais   18 val.
Antradieniais 18 val.
Trečiadieniais 18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val.
Šeštadieniais  10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Parapijos tikybos mokytojų metodinio centro išvykstamasis posėdis (2014-06-10)
Paskelbta: 2014-06-11 16:30:22

Š. m. birželio mėn. 10 d. Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos tikybos mokytojos, katechetė kartu su parapijos klebonu kun. Renaldu Šumbrauskiu dalyvavo išvykstamajame posėdyje į Marijampolę. Piligriminės kelionės metu aplankyta bazilika, Pal. Jurgio Matulaičio muziejus, miesto parkas, Šv. Šeimos vienuolynas, kur agapės metu aptarti mokslo metų rezultatai, pasidžiaugta tikybos mokytojų Viktorijos Valatkienės, Audronės Zamalienės, Alės Spiridonovienės, Violetos Mundinienės, ses. Gertrūdos Juchno iniciatyvomis, aktyvumu. Kelionę vainikavo viešnagė „Vaiko Tėviškės namuose“ Avikiluose.

Parapijos inf.

 

aukštyn