Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais   18 val.
Antradieniais 18 val.
Trečiadieniais 18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val.
Šeštadieniais  10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Sutvirtinimo sakramento šventė (2014-05-10)
Paskelbta: 2014-05-14 17:19:52

Š. m. gegužės mėn. 10 d. vakare Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos bažnyčioje vyko Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė. Iškilmingas Šv. Mišias aukojo vyskupas Kęstutis Kėvalas, asistavo mons. Adolfas Grušas, mons. Vytautas Grigaravičius, kun. Gytis Stumbras. 

Sutvirtinimo sakramentą priėmė beveik trys dešimtys asmenų, kurių gretose buvo jaunuoliai, studentai, suaugusieji iš Karmelitų ir Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijų. Vyskupas K. Kėvalas homilijoje aktualiai kvietė Eucharistijos dalyvius giliau panirti į krikščioniškojo tikėjimo gelmes bei atrasti tikrąsias išganymo „ganyklas“. Po Šv. Mišių parapijos salėje sutvirtinamieji kartu su savo katechete ses. Gertrūda Juchno ir artimaisiais dalyvavo bendroje agapėje.

Parapijos inf.

aukštyn