Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais   18 val.
Antradieniais 18 val.
Trečiadieniais 18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val.
Šeštadieniais  10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Motinos diena (2014-05-04)
Paskelbta: 2014-05-04 17:31:49

Š. m. gegužės mėn. 4 d., sekmadienį, Kauno Šv. Kryžiaus Karmelitų parapijos bažnyčioje iškilmingai buvo minima Motinos diena. Šv. Mišių liturgijos metu klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis kvietė bendruomenę maldai už gyvąsias ir mirusiąsias motinas. Liturgijoje aktyviai dalyvavo parapijos Eucharistijos sakramentui besiruošiantys vaikai, kurie giedojo, skaitė Šv. Rašto skaitinius, išsakė maldavimus bendruomeninėje maldoje.

Po Šv. Mišių Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokiniai bendruomenei padovanojo meninę programą, skirtą Motinos dienos proga. Programą sudarė poezijos skaitymai, giesmės, dainos, gitara ir smuiku atliekami muzikiniai kūriniai. Programą ruošė gimnazijos muzikos mokytojos Edita Snarskaitė ir Svetlana Mockienė bei tikybos mokytoja Alė Spiridonovienė.

Bažnyčioje eksponuojama Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazistų piešinių paroda "Mano svajonių šeima". 

Parapijos inf.

aukštyn