Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais   18 val.
Antradieniais 18 val.
Trečiadieniais 18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val.
Šeštadieniais  10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

III Advento sekmadienis, rekolekcijos, Šv. Kryžiaus Jono atlaidai (2013-12-15)
Paskelbta: 2013-12-15 17:38:27

Š. m. gruodžio mėn. 15 d., sekmadienį, Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos bendruomenė iškilmingai šventė III-ąjį Advento sekmadienį. Advento rekolekcijas ir šv. Kryžiaus Jono atlaidus vedė t. Vincentas Tamošauskas OFM Cap iš Kauno Petrašiūnų parapijos. Dvasininkas pirmiausia aukojo Šv. Mišias lenkų kalba Kauno lenkų bendruomenei. Votyvos 10.00 val. Šv. Mišiose tėvas Vincentas aktualiai kvietė pasirinkti Jėzų savo gyvenimo kelyje bei tapti gyvenimo kūrėjais, o ne vartotojais.

 

Parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis įžiebė Adventinio vainiko trečiąją žvakę, kviesdamas gausiai susirinkusius parapijiečius tinkamai pasiruošti Kalėdų šventei ir pasinaudoti Atgailos sakramentu. Šv. Mišiose giedojo Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos "Varpelis" berniukai (vadovė - Vita Tamulionytė). Jaunieji atlikėjai savo adventinėmis giesmėmis praturtino Šv. Mišių liturgiją ir dovanojo parapijos bendruomenei gražų nusiteikimą advento ramybei ir rimčiai. Šv. Mišiose dalyvavo Kauno Dariaus ir Girėno gimnazijos bei Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos bendruomenės, kurių nariai skaitė Dievo žodį, atnašavo dovanas vaikų dienos centrui "Vaikų stotelė". 

11.30 val. Sumos Šv. Mišiose, kurias aukojo tėvas Vincentas OFM Cap,  giedojo parapijos Sumos choras. Dvasininkas homilijoje kvietė Dievą priimti kaip savo gyvenimo Meilę. Po Šv. Mišių bažnyčioje vyko sakralinės muzikos festivalis „Kalėdas pasitinkant“. Dalyvavo VDU muzikos akademijos dainavimo katedros studentai. 

Parapijos inf. 

aukštyn