Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais   18 val.
Antradieniais 18 val.
Trečiadieniais 18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val.
Šeštadieniais  10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Kun. Kazimiero Statkevičiaus 17-ųjų mirties metinių minėjimas (2013 08 18)
Paskelbta: 2013-08-27 12:40:12

Š. m. rugpjūčio mėn. 18 d., sekmadienį, 11.30 val. Šv. Mišių metu Kauno šv. Kryžiaus (karmelitų) bendruomenė meldėsi už a.a. kun. Kazimierą Statkevičių, ilgametį šios parapijos kleboną. Šv. Mišioms vadovavo klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis.

Homilijoje klebonas priminė šios asmenybės gyvenimo istorines datas, pastoracinį darbą parapijoje. Po šv. Mišių šventoriuje prie kapo parapijos sumos choras kartu su tikinčiaisiais sugiedojo "Viešpaties Angelo" ir "Marija, Marija" giesmes.

 Parapijos inf. 

aukštyn