Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Sutvirtinimo sakramento šventė (2013 05 30)
Paskelbta: 2013-05-31 16:06:24

 Š. m. gegužės mėn. 30 d. Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos bažnyčioje vyko Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė. Iškilmingų šv. Mišių metu Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas Sutvirtinimo sakramentą suteikė 51 asmeniui, kurių gretas užpildė jaunuoliai ir suaugusieji. Švenčiant liturgiją vyskupui talkino kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius ir parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis.

 

Homilijos metu vyskupas nuoširdžiai liudijo remdamasis savo asmeninio tikėjimo patirtimi. „Būkite sustiprinti šv. Dvasios, jos praturtinti savo gyvenimo ir tikėjimo kelyje“, - linkėjo sutvirtinamiesiems vyskupas. Jaunimo atstovai Eucharistijoje skaitė Dievo Žodį, nešė atnašas. Šią šventę savo giesmėmis puošė parapijos jaunimo choras „SongDeo“ (vadovė Vita Tamulionytė).

Po Šv. Mišių parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis padėkojo vyskupui, svečiams kunigams už šventę parapijoje, katechetams už stropų ruošimą sakramentams. Sutvirtinimą priėmusiųjų vardu garbingiems dvasininkams padėkos žodį tarė jaunuoliai bei jiems įteikė gėles. Šventę vainikavo bendra nuotrauka bei Sutvirtinimo pažymėjimų įteikimas. 

 Parapijos inf. 

aukštyn