Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais   18 val.
Antradieniais 18 val.
Trečiadieniais 18 val.
Ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val.
Šeštadieniais  10 ir 18 val. 
Dėl atskirų rytinių šv. Mišių darbo dienomis kreiptis asmeniškai.

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai (2012 09 14-16)
Paskelbta: 2012-09-17 17:18:55

Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos bendruomenė iškilmingai šventė Kryžiaus Išaukštinimo šventę - titulinius atlaidus.

Š. m. rugsėjo mėn. 14 d., penktadienį, po vakarinių pamaldų buvo aukojamos šv. Mišios lotynų kalba, Romos rito ektraordinarine forma. Šv. Mišias celebravo kun. Arūnas Simonavičius. Liturgijoje giedojo Schola Cantorum Kaunensis. Po Eucharistijos šventimo parapijos salėje vyko agapė.

Š.m. rugsėjo mėn . 15 d. šeštadienio vakaro Eucharistijai susibūrė Neokatechumenų bendruomenės nariai. Šv. Mišias aukojo kun. Renaldas Šumbrauskis.

Š. m. rugsėjo mėn. 16 d. parapijos bažnyčioje sekmadienio šv. Mišiose melstasi lenkų kalba bei lietuvių kalba – Votyva bei Suma su Švč. Sakramento pagarbinimo apeigomis. Šv. Mišias aukojęs kun. Renaldas Šumbrauskis homilijose kvietė iškelti Viešpaties kryžių savo tikėjime, kuris būtų tikinčio žmogaus dvasios jėga, stiprybė, paguoda ir viltis. Votyvos šv. Mišiose giedojo jaunimo šlovinimo grupė, o Sumos - parapijos suaugusiųjų choras, talkinant smuikininkei Lijanai Žiedelytei.

Parapijos inf.

aukštyn