Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Motinos diena (2012 05 06)
Paskelbta: 2012-05-07 14:34:59

Š. m. gegužės mėn. 6 d., sekmadienį, Kauno Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje buvo minima motinos diena. Šv. Mišių metu parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis kvietė bendruomenę melstis už gyvas ir mirusias mamas. Liturgijoje aktyviai dalyvavo parapijos jaunimo šlovintojų grupė ir Pirmajai Komunijai besiruošiantys vaikai, kurie savo maldavimus, skirtus mamoms, įvardijo bendruomeninėje maldoje.

Po Šv. Mišių Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokiniai motinoms įteikė pavasarinės gėlės žiedą ir padovanojo meninę programą. Programą sudarė poezijos posmai, skambėjo dainos, saksofonu ir kanklėmis atliekami muzikiniai kūriniai. Programą ruošė gimnazijos pavaduotoja ugdymui Dalia Bertašienė, muzikos mokytoja metodininkė Edita Snarskaitė ir tikybos mokytoja metodininkė Alė Spiridonovienė.

Parapijos inf.

aukštyn