Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Atgailos šventė vaikams (2012 04 30)
Paskelbta: 2012-05-01 17:33:58

Š. m. balandžio mėn. 30 d. šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje vyko „Atgailos šventė“, kurios metu vaikai, ruošiantys Pirmosios Komunijos priėmimui, atliko savo pirmąją išpažintį. Atlikę išpažintį, 26 vaikai bažnyčioje altorių uždegė savo žvakutes ir kiekvienas iš jų metė savo atsineštą akmenėlį į metalinį indą, kad garsas krentančio akmenėlio primintų ir parodytų susirinkusiems - šis vaikas jau yra paliestas ypatingos Dievo malonės bei jam yra atleistos nuodėmės. Į šventę susirinkę tėveliai vaikų išpažinties metu meldė savo vaikams Dievo atleidimo malonės.

Šv. Mišių metu vaikai skaitė Dievo žodį, meldė santarvės ir Dievo palaikymo savo šeimoms visuotinėje bendruomeninėje maldoje, o atnašų procesijos metu atnešė palaiminimui mamų rankomis iškeptas duoneles. Parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, pasveikinęs vaikus ir jų tėvelius, linkėjo jiems toliau palaikyti ryšį su bažnyčia, dalino duoneles vaikams, mokė juos dalintis ja su savo tėveliais.

Parapijos inf.

aukštyn