Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Kauno Basųjų karmelitų pasauliečių bendruomenės (OCDS) oficialus įsteigimas (2023-05-06)
Paskelbta: 2023-05-08 19:16:07

 2023 m. gegužės 6 d. Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje įvyko Karmelio Kalno Švenčiausiosios Mergelės Marijos Basųjų karmelitų pasauliečių bendruomenės įsteigimas. Basųjų karmelitų ordino Generalinis vyresnysis Br. Miguel Márquez Calle OCD atsiuntė laišką, kuriame įgaliojo Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos kunigą br. Vidą Labanauską OCD įstegti Kauno Šv. Pranašo Elijo Basųjų karmelitų pasauliečių bendruomenę. Ši bendruomenė jau gyvuoja 28-erius metus, tik ji neturėjo oficialaus statuso - jį suteikia generalinis vyresnysis reziduojantis Romoje. Pagaliau bendruomenės įteisinimą patvirtinantis laiškas buvo sulauktas ir į šventę gausiai susirinko benduomenės nariai bei visi, branginantys karmelitiškąjį dvasingumą. Po Švč. Sakramento adoracijos buvo aukojamos šv. Mišios, kurias celebravo vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas, koncelebravo parapijos klebonas kun. br. Valdas Paura OCD, kun. br. Vidas Labanauskas OCD, kun. br. Emilijan Bojko OCD ir misijose Kazachstane tarnaujantis kun. br. Kastytis Šulčius OCDS. Po Vidudienio liturginės maldos basieji karmelitai pasauliečiai klausėsi gilios ir turiningos doc. dr. Bronės Gudaitytės konferencijos "Karmelio dvasingumas pasaulio kontekste: išdrįsti rinktis tylą". Šventė tęsėsi parapijos namuose, kur visi turėjo progą džiugiai pabendrauti prie vaišių stalo.

 

 

aukštyn