Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė (2021-07-01)
Paskelbta: 2021-08-19 17:01:41

2021 m. liepos 1 d. Kauno Šv. Kryžiaus bažnyčioje Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas teikė Sutvirtinimo sakramentą.

-x-x-x-x- vieta nuotraukoms -x-x-x-x- 
 
Sutvirtinimą priėmė 6 parapijietės, visus mokslo metus jam ištikimai besiruošusios šioje parapijoje, ir 5 kitų parapijų nariai.
 
-x-x-x-x- vieta nuotraukoms -x-x-x-x- 
 
Eucharistijai vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo mons. teol. dr. Artūras Jagelavičius bei Kauno Šv. Kryžiaus parapijos kunigai – kun. Valdas Paura OCD, kun. Emilijan Bojko OCD ir kun. Vidas Labanauskas OCD.
 
 
 
 
Parengė Teresė Tolvaišytė
aukštyn