Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Ojciec Emilian od Świętego Józefa, Karmelita Bosy
Paskelbta: 2020-04-07 11:26:43

Święty  RAFAŁ  od  Świętego  Józefa, Karmelita Bosy.

Syn duchowy Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy z Wilna.

/KALINOWSKI  Józef/

 

KAUNAS    2020

 

AUTOR.

         Święty  Rafał  od  Świętego Józefa, Karmelita  Bosy, jest dla mnie wielkim Świętym, On jest Odnowicielem Karmelitów Bosych Prowincji Polskiej i teraz od 30 lipca 2017 roku,Duchowym Odnowicielem Prowincji Litewskiej pod wezwaniem Świętego Kazimierza, która w 1845 roku została zniszczona..

        Święty Rafał od  urodzenia wzrastał pod opieką Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy, której obraz znajduje się w Kaplicy nad główną Bramą wejściową do miasta Wilna, choć miał w Rodzinie swojej trzy matki,Józefę,Wiktorię i Zofię, to jego jedyną Wielką Matką była Matka Boża Miłosierdzia z Ostrej Bramy.

        Moje życie jest mocno związane ze Świętym Rafałem,w 1965 roku wstąpiłem do Zakonu Ojców Karmelitów Bosych w Wadowicach, wstępując do Niższego Seminarium, to Seminarium razem z Klasztorem i Kościołem zbudował Święty Rafał,  On był z zawodu Inżynierem Architektem, On był pierwszym Dyrektorem i Profesorem Matematyki tego Seminarium, chciał wychować kapłanów Naszego Zakonu, aby pracowali w Polsce i  w sąsiednich krajach na wschodzie, szczególnie na Litwie do której tęsknił, a Car mu zabronił wracać do tego karaju.Święty Rafał jest moim Patronem,od tego Seminarium. Moim Ojcem duchownym w tym Seminarium był Sługa Boży O. Rudolf Warzecha.

       W Nowicjacie w Czernej 1968/69 był moim Magistem O. Kajetan Furmanik, wielki historyk, on mi dał do czytania życiorys Świetego Rafała od św. Józefa napisany przez o. Jean Baptiste Bouchaud, i  dał mi imię Emilian i też od św. Józefa, modliłem się codziennie przy  relikwiach św. Rafała od św. Józefa, w Kościele, był już ogłoszony jako Sługa Boży. W 1976 roku zostałem wyświęcony  na kapłana i Nasz Ojciec Prowincjał posłał mnie do Czernej na Socjusza Nowicjatu,a Magistrem był tam Sługa Boży O. Rudolf Warzecha, mój Ojciec duchowny z Niższego Seminarium, Przeorem O. Kajetan Furmanik, mój Magister z Nowicjatu, który od razu mi powieżył Księgę Kultu Sługi Bożego O. Rafała od św. Józefa,  i powiedział: tu masz zapisywać podziękowania za otrzymane łaski, które ludzie składają przy relikwiach Sługi Bożego Ojca Rafała i karteczki numerować i zachować i tak dbałem o to przez pięć lat.

        W 1981 roku wyjechałem na Misje do Afryki, do Burundi. Tam dowiedziałem się o Beatyfikacji 22.06.1983 i o Kanonizacji 17.11.1991,  Świętego Rafała od Świętego Józefa, Karmelity Bosego.

 

3

        W 1993 roku z Afryki zostałem przeniesiony do Ameryki Połódniowej, do Argentyny. W 2007 roku w Argentynie byłem Promotorem obchodów stulecia śmierci Świętego Rafała, w wielu miejscach miałem wykłady na temat Jego życia i Jego duchowości. Przetłumaczyłem z języka polskiego na hiszpański Jego dwie książki:  Wspomnienia i Świętymi Bądźcie.

        Dnia 30 lipca 2017 roku,  Ojciec Valdas od Świętego Józefa i ja,Ojciec Emilian od Świętego Józefa,  wróciliśmy do dawnego Kościoła Karmelitów Bosych,gdzie nie było Karmelitów od 1845 roku  i po 172 latach objęliśmy Kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża, który zawsze był nazywany  Kościołem Karmelitów, Klasztoru nam nie oddano i tu piszę tę pracę o Św.Rafale od Św. Józefa, OCD.

                                                                                                    Autor.

                                              

 

4

SYN  DUCHOWY,

Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy, z Wilna.

       Święty Rafał pisze w swoich listach:

“Bóg dał nam wszystko dla nas, jak więc my nie możemy być poświęconymi dla Niego“1.

    Święty Rafał urodził się dnia 1 września 1835 roku w Wilnie w domu przy ulicy  Świętego Ducha, obok  Kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego, dom dawniej był własnością Ojców Dominikanów.  Pochodził z rodu szlacheckiego Kalinowskich, herbu Kalina,którym odznaczł się Walenty Kalinowski, Starosta z Bracław i Winnica w 1609 roku otrzymał wielkie posiadłości. 2./ Marcin Kalinowski odznaczony pod Beresteczko w 1651 roku . Grzegorz Kalinowski, żył w okolicach Grodna i wysłał swego syna Andrzeja/Ojca rodzonego św. Rafała/, najpierw na studia do Grodna, a potem do Wilana. Andrzej Kalinowski ożenił się z Józefą Połońską w 1832 roku. Z tego małżeństwa narodził się im Wiktor i Józef. Józef został  ochrzczony  w Kościele Ojców Karmelitów Bosych, pod wezwaniem Świętej Naszej Matki Teresy  od Jezusa, który znajduje się przy Ostrej Bramie. Jego mama Józefa miała wielkie nabożeństwo do Matki Bożej Miłosierdzia i  zaraz  po  Chrzcie poszła do kaplicy w Ostrej Bramie, w towarzystwie swojej rodzonej siostry Wiktorii i poświęciła swego syna Matce Miłosierdzia, czuła, że za niedługo umrze i umarła, gdy Józef miał zaledwie dwa miesiące życia. 3.

  Święty Rafał  pisze w  swej książce: Świętymi Bądźcie:

“Któż może rozpoznać wielkość z jaką została ubogacona, w swoim Bożym Macieżyństwie, Najświętsza Maryja Panna?  Tylko  Pan Bóg, który  ją stworzył i obdarzył Ją swoimi  bogactwami“ /8,6/. 

      Ojcowie Karmelici Bosi przybyli  do  Wilna  w 1620 roku i dostali miejsce na Klasztor i Kościół przy Ostrej Bramie, która istniała od 2 października 1503 roku, _____________________ 

1.J.Kalinowski, Listy, Czesław Gil.Lublin 1978. Kraków 1986-1987. List 77.

2.P. Jean-Baptiste.Joseph Kalinowski.Pologne-Russie-Siberie.Liege 1932.s.16. 3.Tamże.                                                                                                                       

5

 kiedy to przy poświęceniu murów obronnych miasta i 5-iu Bram, wieszano obrazy,        na Ostrej Bramie powieszono obraz Matki Bożej. W 1626 roku Ojcowie Karmelici Bosi weszli do nowego Kościoła i Klasztoru. W miejsce zniszczonego obrazu Matki Bożej powiesili nowy obraz,przywieziony z Krakowa, Matki Bożej Miłosierdzia. Ten obraz zaczął słynąć łaskami i cudami, co zanotowały kroniki Klasztoru w 1663 roku. W 1671 roku Ojcowie Karmelici wybudowali Kaplicę z drzewa, aby chronić obraz i dać większe znaczenie dla jego kultu. W pożarze miasta kaplica spłonęła, ale obraz został uratowany, w 1715 roku Ojcowie Karmelici zbudowali Kaplicę murowaną i ta istnieje do dziś,Ojcowie Karmelici byli i są do dziś Zakonem Maryjnym.4.

       Ta Matka Miłosierdzia jest prawdziwą Matką duchową Świętego Rafała, ziemskich matek miał trzy: Józefa, Wiktoria i Zofia, każda z tych matek poświęcała go Matce  Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie.

        Pierwsza matka,Józefa, miała wielkie nabożeństwo do Matki Miłosierdzia, Jej zawdzięczała życie swoich dwóch synów: Wiktora i Józefa. Święty Rafał /ze Chrztu – Józef/, miał tylko 2 miesiące, kiedy umiera jego mama, ale ona przyszywa mu do ubranka obrazek Matki Bożej Miłosierdzia, bo Jej poświęciła tego syna i ufa, że Matka Miłosierzia będzie go bronić i o tym informuje swoją rodzoną siostrę Wiktorię. Pani Józefa przed śmiercią wzywa swojego męża Andrzeja i zobowiązuje go do poślubienia Wiktorii, Andrzej przyrzeka jej to i po jej śmierci, otrzymuje dyspenzę od Biskupa i bierze Wiktorię za żonę.

        Święty Rafał w swojej książce: Świętymi Bądźcie pisze:

 “To jest moje uszanowanie dla Ciebie, Boże Ojcze,któryś mnie stworzył, któremu zawdzięczam moje istnienie; Boże Synu, mój Zbawicielu, bez którego liepiej byłoby dla mnie nie istnieć; Boże Duchu Święty, który oświecasz mój rozum i serce napełniasz Twą miłością“ .5.

        Wiktoria stała się jego prawdziwą matką kierując serce Świętego Rafała do Matki Bożej Miłosierdzia,która w Ostrej świeci Bramie i przypominając mu, że jego 

4.Benignus Wanat.Zakon Karmelitów Bosych w Polsce.Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975. Wydaw.Karmelitów Bosych.Kraków 1979.            5.R. KALINOWSKI, Świętymi Bądźcie. Konferencje i teksty ascetyczne,Cz.Gil. Kraków 1987. R.1,20.                                                                                                                     

6

pierwsza matka Józefa poświęciła go tej Matce Miłosierdzia,dlatego w odniesieniu do Wiktorii, on nigdy nie wypowie słowa macocha, ale zawsze mama.

       Święty Rafał pisze w swojej książce: Świętymi Bądźcie: “Ze względu na Boże Macierzyństwo, Maryja stała się Matką całej ludzkości“.6.

      Wiktoria umiera, gdy Święty Rafał ma 10 lat /w 1845r./, ona go nauczyła pamiętać o tym, że jego jydyną matką na zawsze jest Matka Miłosierdzia z Ostrej Bramy, Ona strzeże jego rodzinnego miasta i jego będzie także strzegła, dzieci Wiktorii to: Emilia/1840-1907/,/Karol/1841-1886/,Gabriel/1845-1898/.

      Święty Rafał pisze w swojej książce: Świętymi Bądźcie:

“Pan Bóg jest dla nas Ojcem troskliwym, który prowadzi swoje dzieci biorąc je za ręce i Nauczyciel, który im towarzyszy w wypełnianiu ich zadań,aby ich oświecać, prowadzić i pomagać w unikaniu przeszkód, które mogą ich niespodziewanie zaskoczyć, gdy im brak doświadczenia“.7.

     Jego ojciec, po śmierci  Wiktorii, żeni się z Zofią /1828-1897 córką Hrabiego Puttkamer i Maryli Wereszczakówny, i choć była tylko o 7 lat starsza od Świętego Rafała, to jednak on zasze jej mówił mama, nigdy macocha, i ona też troszczyła się o niego jak prawdziwa matka, miała też wielkie nabożeństwo do Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy, dała rodzinie 4 dzieci: Maria /1848-1878/, Monika/1855-1868/, Aleksander/1851-1920/, Ksiądz Jerzy/1859-1930/.8.

      Święty Rafał w swojej modlitwie osobistej zawsze powtarzał:

“Najświętsza Dziewico, Matko Niepokalana, broń miłosiernie pragnień moje duszy, poświęconej dla Ciebie“.

6.Tamże.R.8,7.

7.Tamże.R.28,6.

8.P.Jean-Baptiste...

 

7

STUDIA.

    Wykształcenie podstawowe i języki: polski,litewski,francuski i ruski uczył się w rodzinie i Instytucie Szlacheckim. W 15-ym roku życia zaczyna studiować agronomię /1850-1852/ w miasteczku Hory-Horki, bardzo mu się tu przydała znajomść różnych języków, aby mieć łatwy kontakt z kolegami.

     Dnia 10 października 1853 roku zapisuje się na studia w Wyższej Szkole Wojskowej  Inżynieryjnej, Cara Mikołaja w Petersburgu. Jest bardzo dobrym studentem,a znajomość języków daje mu łatwość w nawiązywaniu kontaktów,nawet poza lekcjami daje korepetycje dzieciom w rodzinach, które poznał w Petersburgu.               

Dnia 23 czerwca 1855 roku zdaje egzamin i otrzymuje tytuł inżyniera architekta i stopień wojskowy sierżanta. Dnia 4 lipca 1856 roku zdaje egzamin i otrzymuje stopień podoficera. Dnia 5 lipca 1857 roku zdaje egzamin i otrzymuje stopień oficera. Następnie w Urzędzie Kolei Państwowych otrzymuje pracę i tytuł inżyniera – konstruktora koleji na linii Kursk-Kijów-Odessa i pracę na odcinku Kursk-Konotop, gdzie praca była trudna a nawet czasami niebezpieczna. On sam wspomina, że modlił się do Matki Bożej, bo czuł niebezpieczeństwo śmierci i Matka Miłosierdzia uratowała go.9.

    Święty Rafał pisze w swoich listach:

“Cała siła naszej duszy,zawiera się w życiu  według wiary“ .10.

Dnia 13 października 1860 roku otrzymuje stopień kapitana i stanowisko inżyniera-konstruktora Twierdzy w Brześciu-Litewskim, była to praca bardzo odpowiedzialna.

_____________________________________

9.P. Jean Baptiste.

10.List 1257.                                                            

 

8

Powstanie Styczniowe.

      Dnia 17 maja 1863 roku, Święty Rafał prosi o zwolnienie ze służby w wojsku carskim i otrzymuje zwolnienie. Udaje się do Wilna, do swojego rodzinnego miasta, aby go bronić w czasie już trwającego powstania styczniowego, zgłasza się do Rządu i dostaje Urząd Ministra Wojny, a po śmierci Konstantego Kalinowskiego staje się Naczelnikiem Powstania, zna doskonale rosyjską taktykę wojenną, chce bronić swoich powstańców, aby wybierali dobre miejsca do walki i aby ich ginęło jak najmniej.11.

      Święty Rafał pisze w swoich listach: “W trudnościach umacnia nas nadzieja, że Pan Bóg nas strzeże swoją opatrznością“.12.

   Jego spotkania z powstańcami były tajemnicze i zawsze przy kościele, bo on modlił się za żywych i za zmarłych powstańców, tak że w Niedzielę był na wszystkich Mszach Świętych i w dni powszednie też,ale rosjanie znaleźli jednego studenta szpiega, który zdobywa jego zaufanie i wydał go w ręce policji i tak policja przychodzi do niego nocą 24/25 marca 1864 roku i aresztuje go. Jego matka na widok policji mdleje,pada na ziemię i dostaje krwotoku, ona się tego bała, gdy wraca do przytomności od razu idzie do Ostrej Bramy prosić Matkę Bożą o miłosierdzie dla swego syna. Dnia 2 czerwca 1864 roku w obecności Gubernatora Murawiewa jest sądzony, całą odpowiedzialność za powstanie bierze na siebie, nie mówi o kontaktach z żywymi, tylko z tymi, których Gubernator już pozabijał, tak więc otrzymuje wyrok – kara śmierci. Ludzie gdy to usłyszeli w miastach i wsiach zaczęli rozgłaszać to nasz męczenik i święty. Doradcy Gubernatora donieśli mu o tym, mówiąc, że szykuje się straszne powstanie, bo kult tego męczennika jest wielki. Gubernator zwołuje swoją radę i orzeka, że zamienia Józefowi Kalinowskiemu wyrok śmierci na 10 lat katorgi na Syberii. Dnia 11 lipca 1864 roku Święty Rafał wyjeżdża pociągiem z Wilna na Syberię i po 8 miesiącach, dnia 15 kwietnia 1865 roku dociera na Syberię do Usola obok Irkucka,do kopalni soli. W drodze na Syberię zdobył sobie przydomek Ojciec miłosierny, bo gdy dostawał pieniądze od mamy,to płacił za        ____________________________________

11.P.Jean-Baptiste.
12.List. 280.                                                                                                

 

9

przewóz saniami, ale nie dla siebie, tylko dla słabszych od siebie. Gdy byli na miejscu w Wigilię Bożego Narodzenia wszyscy go prosili, aby pobłogosławił stół wigilijny i wszyscy łamali się z nim opłatkiem.13.                                                                        Święty Rafał pisze w swoich listach: “Cierpliwość: jest wspaniałą, ale trudną i rzadką cnotą“.14.                                                                                                                            Wielu z jego towarzyszy wygnania umarło w drodze, a on prosił Boga tylko o cierpliwość, gdyż uważał ją, zwłaszcza w tym momencie wygnania, za rzecz najważniejszą i za siłę największą.                                                                                    Jego mama Zofia, modliła się często w Ostrej Bramie, pisała do niego listy, posyłała pieniądze i odzież i szukała znajomych w Petersburgu, którzy mogliby mu pomóc. Jej wysiłki zaczęły przynosić owoce. Dnia 25 maja 1868 roku Święty Rafał otrzymuje amnestię, zwolnienie z Usola i przeniesienie do Irkucka. Jego mama, na kolanach, dziękuje Matce Miłosierdzia w Ostrej Bramie za okazane miłosierdzie, bo to jest pierwszy wielki krok w drodze ku wolności, ona nie ustaje modlić się i starać się o jego uwolnienie, posyła mu też książki z teologii i łaciny, bo jak będzie uwolniony, to pragnie zostać księdzem.15.

      Święty Rafał pisze w swoich listach: “Ćierpieć: to nasz wspólny los. Ale powinniśmy cierpieć zjednoczeni z Naszym Zbawicielem“.16.                                    Pani Zofia,mama Świętego Rafała, szuka sposobów uwolnienia swego syna i zdobywa dla niego przeniesienie z Irkucka do Permu, dnia 18 sierpnia 1872 roku on już jest w Permie i tu spotyka swojego brata Gabriela, obaj bracia radośnie się witają i dziękują Bogu, że żyją.16.

      Święty Rafał pisze w swojej książce: Świętymi Bądźcie: “O Boże jeśli mam żyć, pomóż mi, żyć tylko dla Ciebie, czyniąc wszystko z miłości dla Ciebie“.17.

____________________________

13. P. Jean-Baptiste...

14. List 89.

15. P. Jean-Baptiste...

16. List 299.

17. Świetymi Bądźcie,r.1,18.

 

10

WOLNOŚĆ.

       Dnia 2 lutego 1874 roku Święty Rafał otrzymuje dokument uwolnienia go z zesłania syberyjskiego, ale też,dekret, zakaz osiedlenia się na Litwie. Dnia 19 września 1874 roku jest w Warszawie, tu dowiaduje się, że rodzina Czartoryskich chce go mieć jako wychowawcę dla swego syna Augusta, jedzie do Częstochowy pokłonić się Matce Bożej i podziękować za wyzwolenie z Syberii,a potem do Sieniawy do domu Czartoryskich, tu odrazu zdobywa zaufanie Błogosławionego Augusta Czartoryskiego i staje się jego wychowawcą, jego najserdeczniejszym przyjacielem i jego ojcem duchowym.   Od 1874 do 1877 roku są razem w Paryżu w Hotelu Lambert, Święty Rafał miał przygotować Błogosławionego Augusta na przyszłego Króla Polski, ale Pan Bóg skierował ich pracę wychowawczą w kierunku Królestwa Bożego.18.

Błogosławiony August urodził się 2 sierpnia 1858 roku w Paryżu,we Francji. Dnia 17 czewca 1877 roku wstępuje do Zgromadzenia Księży Salezjanów. W 1892 roku przyjmuje Sakrament Kapłaństwa i dnia 8 kwietnia 1893 roku umiera. Jego relikwie znajdują się u Salezjanów w Przemyślu. W 2004 roku został ogłoszony Błogosławionym przez Świętego Jana Pawła II, Papieża w Rzymie.

      Święty Rafał pisze w swoich listach:

“Pan Bóg prowadzi każdego człowieka według jego drogi życia“/List 1721/.

      Święty Rafał w 1876 roku odbywa podróż z Paryża do Krakowa i Książę Adam Czartoryski, po przez niego,posyła list do swojej rodzonej siostry,która w tym czasie była Siostrą Ksawerą, Karmelitanką Bosą i Przełożoną Karmelu na Łobzowie,  brat do swojej siostry pisze: posyłam Ci kandydata do Zakonu Karmelitów,pokieruj nim, on będzie dobrym zakonnikiem, tak też ona zrobiła i dała Świętemu Rafałowi adres do Klasztoru Karmelitów Bosych w Austrii, co on przyjął jako Wolę Bożą.19.

18.P. Jean-Baptiste...

19. Tamże.

 

11

W   KARMELU.

          Józef Kalinowski  dnia 15 lipca 1877 roku w wigilię święta Matki Bożej Szkaplerznej wstąpił do Zakonu Ojców Karmelitów Bosych w mieście Graz w Austrii. Dnia  26 listopada 1877 roku otrzymał habit/strój zakonny/ i nowe imię zakonne Brat Rafał od Świętego Józefa, dnia 26 listopada 1878 roku złożył pierwsze śluby zakonne i stał się zakonnikiem na zawsze, w Zakonie Matki Bożej, Matka Miłosierdzia czuwa nad nim i będzie czuwać zawsze. Zaraz po pierwszej Profesji zostaje przeniesiony z Austrii na Węgry do miasta Gyor. Tutaj studiuje teologię i język łaciński,to co sam zaczął studiować na Syberii, czuje więc pewną łatwość na studiach, bo powtarza przedmioty i tematy, które są mu znane. Dnia 27 listopada 1881 roku składa  Śluby Uroczyste, jest już pełnoprawnym zakonnikiem. Z myślą o odnowie Zakonu Karmelitów Bosych w Polsce i na Litwie jedzie do Czernej koło Krakowa. Prowincja Polska Ojców Karmelitów Bosych, pod wezwaniem Ducha Świętego, przed rozbiorami miała 14 Klasztorów i Prowincja Litewska utworzona w 1737 roku, pod wezwaniem Świętego Kazimierza, też miła 14 Klasztorów, z tych 28 Klasztorów został tylko jeden: Czerna koło Krakowa, w siedemnastym i osiemnastym wieku powołań zakonnych było badzo dużo i w Polsce i na Litwie, dlatego w tych krajach Zakon nasz pięknie się rozwijał.20.

      Święty Rafał, dnia 15 stycznia 1882 roku otrzymuje Święcnia Kapłańskie w Czernej z rąk Księdza Biskupa Albina Dunajewskiego, Biskupa z Krakowa. Po jego święceniach zainteresowanie Zakonu jego apostolstwem i życiem zakonnym jest bardzo wielkie ze strony Rzymu, gdzie ma siedzibę Generał Zakonu. Dnia 29 stycznia 1882 roku otrzymuje z Rzymu nominację na Przeora Wspólnoty Zakonnej w Czernej, bo tak go wybrała Rada Generalna. Tworzy więc pierwszą nową Wspólnotę w Czenej: 3 Ojców zPolski, 2 Ojców z Austrii, 1 z Francji i 1 z Hiszpanii, on sam daje przykład wzorowego życia zakonnego i jest lubiany przez wszystkich. W Kościele dużo godzin spędza w konfesjonale,bo coraz więcej ludzi przychodzi do spowiedzi i mówią, że on spowiada jak święty, on musi być święty, tylko święci tak potrafią spowiadać jak on, codziennie są wielkie kolejki przy jego konfesjonale.21.

20.P. Jean-Baptiste...

21. Tamże.

 

12

      Święty Rafał dnia 1 sierpnia 1892 roku zostaje wybrany Przełożonym nowej Wspólnoty w Wadowicach, tu wszystko zaczyna od zera. Buduje Kościół, Klasztor i Niższe Seminarium Zakonne, nie zapomina, że ma dyplom Inżyniera-Architekta. Zbiera alumnów do Seminarium,bo oni mają być odnowicielami Zakonu w Polsce i na Litwie i w innych krajach. Seminarium zapełnia się, on jest jego Dyrektorem i Profesorem Matematyki  i  Ojcem duchownym,słabszym uczniom daje korepetycje po lekcjach, żeby się nie zniechęcali, bo Pan Bóg ich też potrzebuje. 22.

     Święty Rafał pisze w swojej książce: Świętymi Bądźcie: “Trzy są znaki posłuszeństwa z miłości: kierować z dobrej woli myśli ku Bogu, ofiarować się z dobrej woli  i cierpliwie znosić z dobrej woli cierpienia“.23.

      Święty Rafał w 1894 idzie na Przeora do Czernej, aby dodać ducha swoim alumnom, którzy są w Nowicjacie i całą Wspólnotę wesprzeć na duchu, Magistrem Nowicjatu jest Ojciec Jean Baptiste Bouchaud z Francji,/1851-1932/, wspaniały wychowawca, poznał go w Paryżu, jako młodego kapłana.  W 1897 roku wraca do Wadowic, kroniki Klasztoru zapisały, że w 1901 roku Seminarium miało 16 alumnów, w innych latach było podobnie.24.

      Tęsknił za Litwą, ale Dekretem Cara miał zabronione osiedlać się na Litwie, modlił się, aby nadszedł dzień, że Prowincja Litewska Świętego Kazimierza też będzie odnowiona, tę nadzieję zostawił swoim alumnom, jako swój testament, który teraz staramy się wypełnić z Bożą pomocą, i Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy i Jego pomocą.

        Święty Rafał pisze w swojej książce: Świętymi Bądźcie: “Gdy tylko ofiarujemy nasze serce Bogu, Pan Bóg będzie naszym jedynym skarbem i my też doznamy przemiany w Boży skarb“.25.

22. P. Jean-Baptiste...

23. Świętymi Bądźcie,r.9,2.

24. P. Jean-Baptiste.

25. Świętymi Bądźcie, r.26,2.

 

13

        Święty Rafał umiera 15 listopada 1907 roku w Wadowicach i zostaje przewieziony do Czernej i pogrzebany 20 listopada tegoż roku na Cmentarzu Zakonnym w Czernej, ludzie nocami przychodzą i wybierają ziemię jako relikwie do cudownego uzdrowienia, zakonnicy codziennie muszą dosypywać ziemi.

 Szybko rozpoczyna się jego proces beatyfikacyjny, ogłoszony Sługą Bożym, zostaje przeniesiony do Kościoła, a ogłoszony Świętym zostaje przeniesiony do Kaplicy przy Kościele, specjalnie ku Jego czci zbudowanej.

        Dnia 22 czerwca 1983 roku jest ogłoszony Błogosławionym przez Świętego Jana Pawła II,Papieża, w Rzymie.

         Dnia 17 listopada 1991 roku jest ogłoszony Świętym,też przez  Świętego Jana Pawła II, Papieża.

 

14

Bibliografia.

1.     Józef Kalinowski, Listy, Czesław Gil. Lublin 1986. Kraków 1986/87.

2.     P. Jean-Baptiste. Joseph Kalinowski. Pologne-Russie-Siberie.Liege 1932.

3.     Benignus Wanat. Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975. Wydaw. Karmelitów Bosych. Kraków 1979.

4.     R. Kalinowski, Świętymi Bądźcie. Konferencje i teksty ascetyczne, Cz. Gil. Kraków 1987.

 

15

Spis treści.

1.     Strona tytułowa.

2.     Autor.

3.     Autor.

4.     Syn Duchowy.

5.     Syn Duchowy.

6.     Syn Duchowy.

7.     Studia.

8.     Powstanie styczniowe.

9.     Powstanie styczniowe.

10.                   Wolność.

11.                   W Karmelu.

12.                   W Karmelu.

13.                   W Karmelu.

14.                   Bibliografia.

15.                   Spis treści.

aukštyn