Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė (2019-06-14)
Paskelbta: 2019-06-17 16:46:05
2019 m. birželio 14 d. Kauno Šv. Kryžiaus bažnyčioje arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ teikė Sutvirtinimo sakramentą.
 
Sutvirtinimą priėmė 10 jaunuolių, visus mokslo metus jam besiruošusių šioje parapijoje, ir 8 kitų parapijų nariai (jaunuoliai bei suaugusieji).

 

Eucharistijai vadovavo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo kun. teol. lic., relig. mgr. Artūras Kazlauskas bei Kauno Šv. Kryžiaus parapijos kunigai – klebonas kun. Valdas Paura OCD, vikaras kun. Emilijan Vladislov Bojko OCD ir altarista kun. Jonas Račaitis.

 

Arkivyskupas savo pamoksle pabrėžė krikščioniškojo džiaugsmo, maldos ir gerų darbų praktikavimo svarbą tolesniame Sutvirtinimą priimančiųjų gyvenime.

 

Dėkojame visiems, savo malda ir palaikymu prisidėjusiems prie šios gražios šventės!

 

 

Parengė Teresė Tolvaišytė
aukštyn