Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

24 val. Švč. Sakramento adoracija (2017 03 23-24)
Paskelbta: 2017-03-24 12:06:07

Š. m. kovo mėn. 23-24 d. Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje vyko 24 val. Švč. Sakramento adoracija. Šiais Teofiliaus Matulionio metais adoracijos tikintieji turėjo gerą galimybę panirti į tylią, balsią ar giedančią maldą.

Adoracijoje dalyvavo dauguma grupelių, kurios aktyviai veikia parapijos gyvenime: parapijos "Caritas", tikybos mokytojos su savo auklėtiniais ir gimnazistais, Sumos choras, Lenkų giedojimo grupės, Šiluvos draugija, Neokatechumenų bendruomenės nariai, "Schola Cantorum Kaunensis" giesmininkai, Šv. Elžbietos ir Dieviškosio Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacijos seserys. 

Naktiniam budėjimui įsipareigojo pavieniai tikintieji.


Parapijos inf.

aukštyn