Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
       8.30 val. – lenkų kalba
     10.00 val. – gieda jaunimo grupė
     11.30 val. – gieda sumos choras
     13.00 val. – ispanų kalba
     15.00 val. – lotynų kalba, Romos rito ekstraordinarine forma
     18.00 val. – gieda sekmadieninė šlovinimo grupė

Pirmadieniais  8 val. ir 18 val.
Antradieniais 8 val. ir 18 val.
Trečiadieniais 8 val. ir 18 val.
Ketvirtadieniais 8 val. ir 18 val.
Penktadieniais 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais  10 val. ir 18 val. 

 

 Sakramentai

 

 

  

KRONIKA atgal

III Advento sekmadienis, Šv. Kryžiaus Jono atlaidai (2015-12-13)
Paskelbta: 2015-12-17 12:42:54

 Š. m. gruodžio mėn. 13 d. Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos bendruomenė iškilmingai šventė III-ąjį Advento sekmadienį, minėdama rekolekcijas bei šv. Kryžiaus Jono atlaidus. Iškilmėje dalyvavo brolis Valdas Paura OCD. Klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis 10.00 val. Šv. Mišiose įžiebė Adventinio vainiko trečiąją žvakę, kviesdamas tikinčiuosius tinkamai pasiruošti Kalėdų šventei ir pasinaudoti Atgailos sakramentu bei pelnyti visuotinius atlaidus.

Homilijoje brolis Valdas sulygino Jono Krikštytojo ir šv. Kryžiaus Jono asmenybes bei kvietė žengti jų nurodytu keliu – paskui Jėzų. Šv. Mišiose giedojo VDU kamerinis merginų choras (vadovas Viktoras Masevičius, koncertmeisterė Vita Tamulionytė), kuris po Eucharistijos šventimo bendruomenei dovanojo nedidelį Adventinių giesmių koncertą.

Parapijos inf.
 

aukštyn